ORGANIZOVANA ZAVRŠNA PROVJERA ZNANJA ZA RAČUNOVOĐE

Crnogorski Edukativni Centar uspješno je realizovao tromjesečnu obuku u skladu sa Ugovorom sklopljenim sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, broj 01-9236 od 25.04.2019. godine, u cilju povećanja zaposlenosti nezaposlenih lica putem sticanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje računovodstvenih poslova. Shodno Zakonu o nacionalnim stručnim kvalifikacijama (Sl. List CG broj. 80 26. decembra 2008,…