Ovlašćeni Procjenitelj Kapitala/Biznisa

Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa Komorom procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore, Revizorskim društvom HLB Mont Audit iz Podgorice, Privrednom Komorom Crne Gore (PKCG) i Univerzitetom UDG organizuje edukativni program procjene vrijednosti kapitala i biznisa u skladu sa međunarodnim standardima procjene i Pravilnikom o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine (Službeni List CG br. 64/18). Predavanja iz oblasti procjene biznisa organizujemo u prostorijama Privredne Komore Crne Gore u Podgorici (dva dana predavanja) i u prostorijama Univerziteta UDG (dodatna dva dana predavanja).
Kandidat koji želi da stekne zvanje Ovlašćeni procjenitelj kapitala/biznisa je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji KPSVCG “Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje Ovlašćeni procjenitelj kapitala/biznisa‘ u skladu sa pravilnikom o edukaciji KPSVCG koji možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje..

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata:

  1. Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju),
  2. Dokaz da je potpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa KPSVCG, dostupna na našem web sajtu komoraprocjenitelja.me
  3. Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u članstvo KPSVCG,
  4. Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €),
  5. Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada kod članova Komisije (150 €),
  6. Dokaz o uplati godišnje članarine KPSVCG,
  7. Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju,
  8. Uvjerenje iz kaznene evidencije (original ili ovjerenu fotokopiju).

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje.

Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 € za članove Crnogorskog Edukativnog centra, Komore procjenitelja Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore. Za ostale kotizacija je 800,00 €.

Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20%