Ovlašćeni Procjenitelj Kapitala/Biznisa

Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa Komorom procjenitelja Crne Gore, Revizorskim društvom HLB Mont Audit iz Podgorice, Privrednom Komorom Crne Gore (PKCG) i Univerzitetom UDG organizuje edukativni program procjene vrijednosti kapitala i biznisa u skladu sa međunarodnim standardima procjene i Pravilnikom o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine (Službeni List CG br. 64/18). Predavanja iz oblasti procjene biznisa organizujemo u prostorijama Privredne Komore Crne Gore u Podgorici (dva dana predavanja) i u prostorijama Univerziteta UDG (dodatna dva dana predavanja).
Kandidat koji želi da stekne zvanje Ovlašćeni procjenitelj kapitala/biznisa je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji KPCG “Zahtjev za izdavanje sertifikata za svanje Ovlašćeni procjenitelj kapitala/biznisa‘ u skladu sa pravilnikom o edukaciji KPCG koji možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje.. . Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje.

ONLINE PRIJAVA

Cijena ovog edukativnog kursa je 500,00 € za članove Crnogorskog Edukativnog centra, Komore procjenitelja Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore. Za ostale kotizacija je 600,00 €.

Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20%