Ovlašćeni Procjenitelj Nematerijalne Imovine

Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa Komorom Procjenitelja Crne Gore (KPCG) i Revizorskim društvom HLB Mont Audit iz Podgorice sprovodi obuku procjenjivača u Crnoj Gori po Programima obuke usaglašenim sa Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS), Zakonom o računovodstvu Crne Gore i Pravilnikom o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine.

Navedenu aktivnost Crnogorski Edukativni Centar obavlja po osnovu ugovora o saradnji sa Komorom Procjenitelja Crne Gore (KPCG) i revizorskim Društvom HLB Mont Audit iz Podgorice (www.montaudit.me). Obuka procjenjivača se obavlja po Pravilniku o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine (Službeni List CG br. 64/18) i po Programima obuke usaglašenim sa Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS).

Kandidat koji želi da stekne zvanje Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji “Zahtjev za izdavanje sertifikata za svanje Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine‘ u skladu sa pravilnikom o edukaciji KPCG koji možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje.. .

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje.

Cijena ovog edukativnog kursa je 500,00 € za za članove Crnogorskog Edukativnog centra, Komore procjenitelja Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore.

Za ostale kotizacija je 600,00 €.Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20%