Ovlašćeni Procjenitelj Nematerijalne Imovine

Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa Komorom procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore (KPSVCG) i Revizorskim društvom HLB Mont Audit iz Podgorice sprovodi obuku procjenjivača u Crnoj Gori po Programima obuke usaglašenim sa Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS), Zakonom o računovodstvu Crne Gore i Pravilnikom o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine.

Navedenu aktivnost Crnogorski Edukativni Centar obavlja po osnovu ugovora o saradnji sa Komorom Procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore (KPSVCG) i revizorskim Društvom HLB Mont Audit iz Podgorice (www.montaudit.me). Obuka procjenjivača se obavlja po Pravilniku o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine (Službeni List CG br. 64/18) i po Programima obuke usaglašenim sa Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS).

Kandidat koji želi da stekne zvanje Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji “Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje Ovlašćeni procjenitelj nematerijalne imovine‘ u skladu sa pravilnikom o edukaciji KPSVCG koji možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaze o ispunjenost uslova za izdavanje sertifikata:

  • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu kopiju),
  • Dokaz da je potpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa KPSVCG, dostupna na našem web sajtu komoraprocjenitelja.me
  • Dokaz da je potpisana “Pristupnica” u članstvo KPSVCG,
  • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €),
  • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada kod članova Komisije (150 €),
  • Dokaz o uplati godišnje članarine KPSVCG,
  • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju,
  • Uvjerenje iz kaznene evidencije (original ili ovjerena kopija)

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje.

Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 € za za članove Crnogorskog Edukativnog centra, Komore procjenitelja Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore.

Za ostale kotizacija je 800,00 €.Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20%