Ovlašćeni računovođa

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore UPI broj 1050303-605/20-2743 od 30.10.2020. godine, Crnogorskom Edukativnom Centru izdata je Licenca za izvođenje programa obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje “Ovlašćeni računovođa “.

a) Osnovni obrazovni zahtjev je:

 • Završena visoka školska sprema (VII nivo – 240 kredita CSPK-a) i najmanje tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 • Ili visoka škola u trogodišnjem trajanju (VI nivo -180 kredita CSPK-a) i najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 • Ili viša škola u dvogodišnjem trajanju (V nivo -120 kredita CSPK-a) i najmanje pet godina praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja.
 • Ili završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV1 nivo-240 kredita CSPK-a) sa profesionalnim zvanjem “samostalni računovođa” i najmanje tri godine praktičnog rada u tom zvanju.

b) Predmeti koje polaznik pohađa:

 • Priprema i prezentacija finansijskih iskaza
 • Finansijske informacije za menadžment
 • Upravljanje kadrovima
 • Informacioni sistemi
 • Kompanijsko i poslovno pravo
 • Poreski sistem Crne Gore
 • Finasijski menadžment i kontrola
 • Finansijsko izvještavanje
 • Revizija i interna kontrola

Pojašnjenje polaznicima koji će se predmeti polagati pismeno a koji usmeno, tokom završne provjere znanja pred Komisijom koja će biti sastavljena od licenciranih ispitivača

Kandidat ima pravo da podnese Zahtjev za priznavanje ispita položenih kod drugih strukovnih asocijacija i institucija, pri čemu će odluku o eventualnom priznanju dobiti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

c) Testiranje:
Kandidat se testira (pismenim i/ili usmenim putem) za svaki odslušani predmet (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature).

Kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

d) Podnošenje Zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od a-c, popuni Zahtjev za izdavanje sertifikata za sticanje stručne kvalifikacije “Ovlašćeni računovođa” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom administraciji.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata:

 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi (ovjerena kopija);
 • Dokaz o ispunjenju uslova u pogledu praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja, u skladu sa zahtjevima Ispitnog kataloga;
 • Dokaz o uplati kotizacije za stručno osposobljavanje;
 • Potpisan Ugovor o realizaciji programa osposobljavanja za sticanje stručne kvalifikacije „Ovlašćeni računovođa“
 • Dokaz o uplati naknade za članove Komisije 100,00 €
 • Dokaz o uplati kotizacije za izdavanje sertifikata 50,00€

Cijena ovog edukativnog ciklusa iznosi 600,00 € i postoji mogućnost plaćanja na rate.