Ovlašćeni računovođa

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore UPI broj 060-75/2018-2 od 03.7.2018. godine, Crnogorskom Edukativnom Centru izdata je Licenca za izvođenje programa obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje “Ovlašćeni računovođa “.

a) Osnovni obrazovni zahtjev je:

 • Završena visoka školska sprema (VII nivo – 240 kredita CSPK-a) i najmanje tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 • Ili visoka škola u trogodišnjem trajanju (VI nivo -180 kredita CSPK-a) i najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 • Ili viša škola u dvogodišnjem trajanju (V nivo -120 kredita CSPK-a) i najmanje pet godina praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 • Ili završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV1 nivo-240 kredita CSPK-a) sa profesionalnim zvanjem “samostalni računovođa” i najmanje tri godine praktičnog rada u tom zvanju.

b) Predmeti koje polaznik pohađa:

 • Priprema i prezentacija finansijskih iskaza
 • Finansijske informacije za menadžment
 • Upravljanje kadrovima
 • Informacioni sistemi
 • Kompanijsko i poslovno pravo
 • Poreski sistem Crne Gore
 • Finasijski menadžment i kontrola
 • Finansijsko izvještavanje
 • Revizija i interna kontrola

c) Testiranje:
Kandidat se testira (pismenim i/ili usmenim putem) za svaki odslušani predmet (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature).

d) Izrada pristupnog rada:
Kandidat je u obavezi da izradi pristupni rad (praktičan primjer) na bazi unaprijed definisanih zahtjeva/inputa koje će dobiti od predavača.
Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od a-d, popuni “Zahtjev za izdavanje sertifikata za sticanje zvanja “Ovlašćeni računovođa” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorijama Crnogorskog Edukativnog Centra.
Mjesto i dinamika održavanja nastave zavisiće od broja prijavljenih polaznika, o čemu će predstavnik organizatora obuke obavijestiti pravovremeno svakog prijavljenog kandidata.

Cijena ovog edukativnog ciklusa iznosi 600,00 € i postoji mogućnost plaćanja na rate.