Ovlašćeni Procjenitelj Nekretnina

Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa Komorom procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore (KPSVCG) sprovodi obuku procjenjivača u Crnoj Gori po Programima obuke usaglašenim sa Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS), Zakonom o računovodstvu Crne Gore i Pravilnikom o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine.

Navedenu aktivnost Crnogorski Edukativni Centar obavlja po osnovu ugovora o saradnji sa Komorom procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore (KPSVCG) i Revizorskim društvom HLB Mont Audit iz Podgorice (www.montaudit.me). Obuka procjenjivača se obavlja po Pravilniku o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine (Službeni List CG br. 64/18) i po Programima obuke usaglašenim sa Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS).

Kao dokaz o kvalitetu sprovođenja obuke i njenoj usaglašenosti sa međunarodnim Standardima procjene (obuka zasnovana na praktičnom radu), ukazujemo na činjenicu da je Nick Talbot, lider Svjetske organizacije pocjenitelja (IVSC) dana 21.03.2018. lično uručio sertifikate ispred ove organizacije polaznicima prethodnih obuka u organizaciji Komore  procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore (KPSVCG). Ponosni smo na činjenicu da je lider ove globalne organizacije po prvi put posjetio neko strukovno tijelo na Balkanu, koje se bavi aktivnostima edukacije i sertifikacije procjenitelja, i to baš kod nas u Komori procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore (KPSVCG).

Slika je sa dodjele KPSVCG sertifikata koje je uručio 21.03.2018 godine na UDG Univerzitetu, lično lider Svjetske organizacije procjenitelja, gospodin Nick Talbot.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Ovlašćeni procjenitelj nekretnina” (kandidat koji može da priloži dokaz o izvršenim procjenama nepokretnosti u poslednje tri godine to može uraditi putem sledećeg obrasca koji možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje.. ) je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji CEC/KPSVCG “Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje Ovlašćeni procjenitelj nekretnina’. u skladu sa pravilnikom o edukaciji KPSVCG koji možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje..

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata:

  • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju),
  • Dokaz da je poptpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa KPSVCG,
  • Izjava o iskustvu na vršenju procjene nepokretnosti, 
  • Dokaz da je poptpisana “Pristupnica” u članstvo KPSVCG,
  • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €)
  • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada kod članova Komisije  (150 €),
  • Dokaz o uplati godišnje članarine KPSVCG,
  • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju.

Nosioci ovih zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje

Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 € za članove za članove Crnogorskog Edukativnog centra, Komore procjenitelja Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore. Za otale kozizacija je 800,00 €.

Za kandidate koji pohađaju (pored Edukativnog ciklusa za procjenitelje nekretnina) i edukativni kurs za procjenu vrijednosti postrojenja i opreme, cijena je < 50% (za jedan od oba ponuđena edukativna ciklusa).
Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20%