Ovlašćeni Procjenitelj Nekretnina

Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa Komorom Procjenitelja Crne Gore (KPCG) sprovodi obuku procjenjivača u Crnoj Gori po Programima obuke usaglašenim sa Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS), Zakonom o računovodstvu Crne Gore i Pravilnikom o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine

Navedenu aktivnost Crnogorski Edukativni Centar obavlja po osnovu ugovora o saradnji sa Komorom Procjenitelja Crne Gore (KPCG) i Revizorskim društvom HLB Mont Audit iz Podgorice (www.montaudit.me). Obuka procjenjivača se obavlja po Pravilniku o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine (Službeni List CG br. 64/18) i po Programima obuke usaglašenim sa Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS).

Kao dokaz o kvalitetu sprovođenja obuke i njenoj usaglašenosti sa međunarodnim Standardima procjene (obuka zasnovana na praktičnom radu), ukazujemo na činjenicu da je Nick Talbot, lider Svjetske organizacije pocjenitelja (IVSC) dana 21.03.2018. lično uručio sertifikate ispred ove organizacije polaznicima prethodnih obuka u organizaciji Komore Procjenitelja CG. Ponosni smo na činjenicu da je lider ove globalne organizacije po prvi put posjetio neko strukovno tijelo na Balkanu, koje se bavi aktivnostima edukacije i sertifikacije procjenitelja, i to baš kod nas u Komori Procjenitelja CG.

Slika je sa dodjele KPCG sertifikata koje je uručio 21.03.2018 godine na UDG Univerzitetu, lično lider Svjetske organizacije procjenitelja, gospodin Nick Talbot.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Ovlašćeni procjenitelj nekretnina” (kandidat koji može da priloži dokaz o izvršenim procjenama nepokretnosti u poslednje tri godine to može uraditi putem sledećeg obrasca koji možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje.. ) je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji CEC/KPCG “Zahtjev za izdavanje sertifikata za svanje Ovlašćeni procjenitelj nekretnina’. u skladu sa pravilnikom o edukaciji KPCG koji možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje..

Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 € za članove za članove Crnogorskog Edukativnog centra, Komore procjenitelja Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore. Za otale kozizacija je 800,00 €.

Za kandidate koji pohađaju (pored Edukativnog ciklusa za procjenitelje nekretnina) i edukativni kurs za procjenu vrijednosti postrojenja i opreme, cijena je < 50% (za jedan od oba ponuđena edukativna ciklusa).
Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20%