Ciljevi

Crnogorski Edukativni Centar je jedna od ustanova u Crnoj Gori čija je osnovna djelatnost organizovanje obrazovanja odraslih.

Osnovan je od strane Instituta internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me), Komore procjenitelja Crne Gore (http://komoraprocjenitelja.me) i Revizorskog društva “HLB Mont Audit” d.o.o. (http://montaudit.me) u cilju:

 • Kvalitetnijeg finansijskog izvještavanja u Crnoj Gori u skladu sa zahtjevima Evropske unije a u vezi adekvatne implementacije Medjunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Medjunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI);
 • Unapređenja interne revizije i edukacije lica koja se bave aktivnostima povezanim sa poslovima interne revizije, radi zastupanja profesije interne revizije, zalaganja za njeno unapređenje i širenja i razmjene znanja i informacija među članovima;
 • Okupljanja stručnjaka koji se bave poslovima procjene radi unapređenja struke i zaštite    njihovih stručnih interesa;
 • Organizovanje državno nezavisnog, profesionalnog sisitema za vršenje valuacija imovine i kapitala;
 • Definisanje i promovisanje profesionalnih računovodstvenih i revizorskih standarda te međunarodnih standarda procjene i dobre prakse u skladu sa zakonodavstvom;

Naš osnovni cilj je da svojim polaznicima pružimo najsavremeniji način učenja što kroz najmodernije metode nastave, odlične tehničke uslove i opremljenost, što kroz nastavna sredstva renomiranih svjetskih izdavača, kao i neprekidno usklađivanje programa obuke sa razvojem tržišta.

Naš cilj je i stručno usavršavanje i pomoć u sticanju novih znanja i vještina radi lakšeg zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva, stvaranje pretpostavki za otpočinjanje poslovanja i kvalitetno ulaganje u obučavanje i obrazovanje zainteresovanih lica.

Promovišemo lični i profesionalni razvoj osoba koje pohađaju naše obuke i pružamo im kvalitetno obrazovanje kroz praktično orijentisane obuke.

Crnogorski Edukativni Centar je centar za osposobljavanje odraslih po sledećim programima obrazovanja:

 • Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje za internu reviziju;
 • Program obrazovanja odraslih za osposobljavanje za zanimanje “Računovodstveni tehničar/ka”
 • Program obrazovanja odraslih za sticanje stručne kvalifikacije “Ovlašćeni računovođa”
 • Program obrazovanja odraslih za sticanje stručne kvalifikacije “Ovlašćeni procjenitelj nekretnina”
 • Program obrazovanja odraslih za sticanje stručne kvalifikacije “Procjenitelj nekretnina”
 • Program obrazovanja odraslih za sticanje stručne kvalifikacije “Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme”
 • Program obrazovanja odraslih za sticanje stručne kvalifikacije “Ovlašćeni procjenitelj kapitala”
 • Program obrazovanja odraslih za sticanje stručne kvalifikacije “Ovlašćeni procjenitelj nematerijalnih ulaganja”

Programi su namijenjeni obrazovanju odraslih, bez obzira na stepen školske spreme, nivo obrazovanja i radno iskustvo.