Računovodstveni tehničar

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore UPI broj 1050303-605/20-2743 od 30.10.2020. godine, Crnogorskom Edukativnom Centru izdata je Licenca za izvođenje programa obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje „Računovodstveni tehničar“.

a) Osnovni obrazovni zahtjev je:

  • Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV1 nivo);
  • Poznavanje jednog stranog jezika;
  • Informatička pismenost

b) Predmeti koje polaznik pohađa:

  • Evidencija poslovnih promjena
  • Poreski sistem Crne Gore
  • Priprema i sastavljanje finansijskih iskaza pravnih lica
  • Finansijsko računovodstvo i finansijsko izvještavanje
  • Privredno pravo

Pojašnjenje polaznicima koji će se predmeti polagati pismeno a koji usmeno, tokom završne provjere znanja pred Komisijom koja će biti sastavljena od licenciranih ispitivača

c) Testiranje:
Kandidat se testira (pismenim i/ili usmenim putem) za svaki odslušani predmet (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature).

d) Završna provjera znanja:

Po završetku obuke, kandidati su u obavezi da prisustvuju završnoj provjeri znanja (pismeno i usmeno).

Testiranje i ispitivanje kandidata će sprovesti ispitna komisija sastavljena od licenciranih ispitivača, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku provjere znanja, vještina i kompetencija u postupku sticanja stručne kvaliikacije (Službeni list Crne Gore, broj 13/2019 od 01.03.2019).

Cijena ovog edukativnog ciklusa iznosi 600,00 € i postoji mogućnost plaćanja na rate.