Računovodstveni tehničar

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore UPI broj 060-75/2018-2 od 03.7.2018. godine, Crnogorskom Edukativnom Centru izdata je Licenca za izvođenje programa obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje „Računovodstveni tehničar“.

a) Osnovni obrazovni zahtjev je:

  • Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV1 nivo);
  • Poznavanje jednog stranog jezika;
  • Informatička pismenost

b) Predmeti koje polaznik pohađa:

  • Evidencija poslovnih promjena
  • Poreski sistem Crne Gore
  • Priprema i sastavljanje finansijskih iskaza pravnih lica
  • Finansijsko računovodstvo i finansijsko izvještavanje
  • Privredno pravo

c) Testiranje:
Kandidat se testira (pismenim i/ili usmenim putem) za svaki odslušani predmet (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature).

d) Izrada pristupnog rada:
Kandidat je u obavezi da izradi pristupni rad (praktičan primjer) na bazi unaprijed definisanih zahtjeva/inputa koje će dobiti od predavača.
Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od a-d, popuni “Zahtjev za izdavanje sertifikata za sticanje zvanja Ovlašćeni računovođa” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorijama Crnogorskog Edukativnog Centra.
Predavanja će biti održana u Podgorici, Bijelom Polju, Baru i Herceg Novom, odnosno na drugom mjestu, u zavisnosti od broja prijavljenih polaznika iz Centralnog, Sjevernog i Južnog dijela Crne Gore. O mjestu i vremenu održavanja predavanja, polaznici će biti blagovremeno obaviješteni.

Cijena ovog edukativnog ciklusa iznosi 500,00 € i postoji mogućnost plaćanja na rate.