Računovodstveni tehničar

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore UPI broj 1050303-605/20-2743 od 30.10.2020. godine, Crnogorskom Edukativnom Centru izdata je Licenca za izvođenje programa obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje „Računovodstveni tehničar“.

a) Osnovni obrazovni zahtjev je:

 • Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV1 nivo);
 • Poznavanje jednog stranog jezika;
 • Informatička pismenost

b) Predmeti koje polaznik pohađa:

 • Evidencija poslovnih promjena
 • Poreski sistem Crne Gore
 • Priprema i sastavljanje finansijskih iskaza pravnih lica
 • Finansijsko računovodstvo i finansijsko izvještavanje
 • Privredno pravo

Pojašnjenje polaznicima koji će se predmeti polagati pismeno a koji usmeno, tokom završne provjere znanja pred Komisijom koja će biti sastavljena od licenciranih ispitivača

c) Testiranje:
Kandidat se testira (pismenim i/ili usmenim putem) za svaki odslušani predmet (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature).

Kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

d) Podnošenje Zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od a-c, popuni Zahtjev za izdavanje sertifikata za sticanje stručne kvalifikacije “Računovodstveni tehničar” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom administraciji.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata:

 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi (ovjerena kopija);
 • Dokaz o uplati kotizacije za stručno osposobljavanje;
 • Potpisan Ugovor o realizaciji programa osposobljavanja za sticanje stručne kvalifikacije „Računovodstveni tehničar/ka“.
 • Dokaz o uplati kotizacije za izdavanje sertifikata 50,00€

Cijena ovog edukativnog ciklusa iznosi 500,00 € i postoji mogućnost plaćanja na rate.