Interni revizor

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore UPI broj 1050303-605/20-2743 od 30.10.2020. godine, Crnogorskom Edukativnom Centru izdata je Licenca  za izvođenje programa obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje „Interni revizor“.

a) Osnovni obrazovni zahtjev je:

  • Minimum kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 (završena visoka školska sprema – 240 kredita)
  • Poznavanje jednog stranog jezika;
  • Informatička pismenost

b) Predmeti koje polaznik pohađa:

  • Uloga i aktivnosti interne revizije u upravljanju, utvrđivanju rizika i internih kontrola
  • Izvođenje interne revizije
  • Revizija Informacionih Tehnologija

c) Testiranje:
Kandidat se testira (pismenim putem) za svaki odslušani predmet (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature).

d) Izrada pristupnog rada:
Kandidat je u obavezi da izradi pristupni rad (praktičan primjer) na bazi unaprijed definisanih zahtjeva/inputa koje će dobiti od predavača.
Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od a-d, popuni “Zahtjev za izdavanje sertifikata“ i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorijama Crnogorskog Edukativnog Centra.
Mjesto i dinamika održavanja nastave zavisiće od broja prijavljenih polaznika, o čemu će predstavnik organizatora obuke obavijestiti pravovremeno svakog prijavljenog kandidata

Cijena ovog edukativnog ciklusa iznosi 1.250,00 € i postoji mogućnost plaćanja na rate.