Ovlašćeni menadžer za upravljanje rizicima

Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore (IIRCG), Univerzitetom UDG i Revizorskom društvom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (http://montaudit.me/),  organizuje u prostorijama Univerziteta UDG ekspertsku obuku za sticanje profesionalnog zvanja “Ovlašćeni menadžer za upravljanje rizicima”.

Specijalističku edukaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora. Skrećemo pažnju da ovaj proces organizujemo na bazi Ugovora o saradnji između Crnogorskog Edukativnog Centra i  Instituta internih revizora Crne Gore.

Uslovi za pohađanje ciklusa sertifikacije su:

1.Obrazovanje:
Visoka stručna sprema (minimum tri godine završenog Visokog obrazovanja);

2.Radno iskustvo:
(Dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od uslova u pogledu radnog iskustva): Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima računovodstva,finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, revizije,internerevizije;

Napomena:
Ukoliko  kandidat  ne  zadovoljava  kriterijum  u  pogledu  radnog  iskustva,  isti može prisustvovati  predavanjima  i  polaganju  ispita ali  mu  sertifikat  o  stručnom  zvanju Ovlašćeni  menadžer  za  upravljanje  rizicima  neće  biti  uručen  sve  do  pružanja  dokaza o stečenom random iskustvu od tri godine na navedenim poslovima. Obrazac   kojim   kandidat    dokazuje   da   posjeduje   radno skustvo   za   sticanje   ovog specijalitičkogzvanja možete dobiti ukoliko kliknete  ovdje..         

3.Praktična obuka:
Kandidat je u obavezi da odsluša edukativni program koji se sastoji iz prezentacija-predavanja. Predavanja su iz sledećih oblasti:

  • Uloga funkcije upravljanja rizicima u organizacionoj strukturi preduzeća (30% ispita)
  • Osnovni principi upravljanja rizicima (40% ispita)
  • Ocjena kvaliteta sistema upravljanja rizicima (30% ispita). godine

4. Testiranje:
Kandidat je u obavezi da nakon odslušanih predavanja polaže test. Test se polaže ONLINE, mahom tipa višestrukog izbora. Zadovoljavajući uspjeh je 60% tačnosti odgovora. Uspješno urađen test je uslov za izlazak na odbranu rada studijskog primjera izvještaja upravljanja rizicima.

5.Izrada pristupnog rada
Nakon odslušanih predavanja i uspješno položenog testa iz oblasti upravljanja rizicima, kandidat je u obavezi da izradi pristupni rad-Izvještaj o rizicima na bazi unaprijed definisanih simuliranih situacija u vezi sa poslovanjem nekog preduzeća u skladu sa zahtjevima predavača.

6.Odbrana pred Komisijom pristupnog rada

7.Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:
Zahtjev za izdavanje sertifikata možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje…

Cijena za učešće u ciklusu edukacije/sertifikacije je 500,00€ za IIRCG članove i 600,00€ za ostale.Cijena za učestvovanje u obuci obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata.