DOGAĐAJI
CRNOGORSKI SERTIFIKATI
null

RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

PROČITAJ VIŠE >

null

OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA

PROČITAJ VIŠE >

null

INTERNI REVIZOR

PROČITAJ VIŠE >

null

OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR

PROČITAJ VIŠE >

null

OVLAŠĆENI MENADŽER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

PROČITAJ VIŠE >

null

OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA INFOMACIONE SISTEME

PROČITAJ VIŠE >

null

EKSPERT EKSTERNE OCJENE KVALITETA U SKLADU SA IIA STANDARDIMA

PROČITAJ VIŠE >

null

PROCJENITELJ NEKRETNINA

PROČITAJ VIŠE >

null

OVLAŠĆENI PROCJENITELJ NEKRETNINA

PROČITAJ VIŠE >

null

OVLAŠĆENI PROCJENITELJ POSTROJENJA I OPREME

PROČITAJ VIŠE >

null

OVLAŠĆENI PROCJENITELJ KAPITALA/BIZNISA

PROČITAJ VIŠE >

null

OVLAŠĆENI PROCJENITELJ NEMATERIJALNE IMOVINE

PROČITAJ VIŠE >

null

SERTIFIKAT OVLAŠĆENI PROCJENITELJ VOĆARSTVA

PROČITAJ VIŠE >

null

SERTIFIKAT ZA OSPOSOBLJENOST KORIŠĆENJA MS EXCEL ALATA

PROČITAJ VIŠE >

CRNOGORSKI EDUKATIVNI CENTAR

CILJEVI

Crnogorski Edukativni Centar je jedna od ustanova u Crnoj Gori čija je osnovna djelatnost organizovanje obrazovanja odraslih.

PROČITAJ VIŠE

Kvalitetnijeg finansijskog izvještavanja u Crnoj Gori u skladu sa zahtjevima Evropske unije a u vezi adekvatne implementacije Medjunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Medjunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI),

Unapređenja interne revizore i edukacije lica koja se bave aktivnostima povezanim sa poslovima interne revizije, radi zastupanja profesije interne revizije, zalaganja za njeno unapređenje i širenja i razmjene znanja i informacija među članovima,

Okupljanja stručnjaka koji se bave poslovima procjene radi unapređenja struke i zaštite njihovih stručnih interesa.

OSNOVNA DJELATNOST USTANOVE

Ustanova obavlja svoju djelatnost u skladu sa nadležnostima propisanim zakonom, Ugovorom o osnivanju i Statutom.

PRODAVNICA
NAŠI PARTNERI