Procjenitelj Nekretnina

Crnogorski Edukativni Centar u saradnji sa Komorom Procjenitelja Crne Gore (KPCG) sprovodi obuku procjenjivača u Crnoj Gori po Programima obuke usaglašenim sa  Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS), Zakonom o računovodstvu Crne Gore  i Pravilnikom o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine.

Navedenu aktivnost Crnogorski Edukativni Centar obavlja po osnovu ugovora o saradnji sa  Komorom Procjenitelja Crne Gore (KPCG) i Revizorskim društvom HLB Mont Audit iz Podgorice (www.montaudit.me). Obuka procjenjivača se obavlja po Pravilniku o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine (Službeni List CG br. 64/18) i po Programima obuke usaglašenim sa  Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS).

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Procjenitelj nekretnina” (za kandidata koji ne može da priloži dokaz o izvršenim procjenama nepokretnosti u poslednje tri godine)  je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese  Zahtjev za izdavanje sertifikata za svanje “Procjenitelj nekretnina”.  u skladu sa pravilnikom o edukaciji KPCG koji možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje..  Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje.

Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 € za članove za članove Crnogorskog Edukativnog centra, Komore procjenitelja Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore. Za ostale kotizacija je 800,00 €.

Za kandidate koji pohađaju (pored Edukativnog ciklusa za procjenitelje nekretnina) i edukativni kurs za procjenu vrijednosti postrojenja i opreme, cijena je < 50% (za jedan od oba ponuđena edukativna ciklusa).
Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20%