TESTIRANJE BUDUĆIH RAČUNOVODSTVENIH TEHNIČARA

Crnogorski Edukativni Centar uspješno je sproveo prvu fazu obuke za sticanje stručne kvalifikacije “Računovodstveni tehničar/ka“. Po završetku predavanja, polaznici su  polagali testove iz sledećih predmeta: Privredno pravo, Poreski sistem Crne Gore Priprema i sastavljanje finansijskih iskaza pravnih lica.   Testiranje je organizovano online, u kompjuterskoj sali Univerziteta Mediteran u Podgorici, pri čemu su polaznici obuke pokazali…