INVESTICIONA ANALIZA I RIZICI ULAGANJA U HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Crnogorski Edukativni Centar je u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizovao  u subotu, 22.06.2019. obuku na temu:   “INVESTICIONA ANALIZA I RIZICI ULAGANJA U HARTIJE OD VRIJEDNOSTI NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA SA SIMULACIJAMA U EXCELU”   TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA SEMINARA:…