POTPISAN UGOVOR SA ZAVODOM ZA ZAPOŠLJAVANJE CG

10.05.2019.   Dana 09.05.2019. godine potpisan je Ugovor između Crnogorskog Edukativnog Centra i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) o realizaciji programa obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije “računovodstveni tehničar/ka”. Program obrazovanja se realizuje u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Zavoda o izboru izvođača i finansiranju programa obrazovanja za osposobljavanje odraslih broj: 01-9236 od 25.04.2019. godine, za 30 nezaposlenih lica…