DVA SEMINARA U JEDNOM DANU NA UNIVERZITETU UDG

Crnogorski Edukativni Centar, u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore (IIRCG), Institutom internih revizora Makedonije (IIA MAKEDONIJA), i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizovao je u petak, 17.05.2019. dva seminara u jednom danu, na teme: Za seminar broj 1: “IZRADA IZVJEŠTAJA INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA” 5 CPE…