PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE U CRNOJ GORI

Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Univerzitetom Mediteran iz Podgorice i Crnogorskim Edukativnim Centrom, organizuje 04.10.2019. godine petu Međunarodnu konferenciju interne revizije u Crnoj Gori. Iskoristitte popust za rano prijavljivanje na ovom profesionalnom skupu na kome je potvrdilo učešce više istaknutih eksperata iz revizorsko-računovodstvene profesije. Konferencija će biti održana na Univerzitetu Mediteran sa…