LICENCA MINISTARSTVA PROSVJETE ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA

RJEŠENJEM MINISTARSTVA PROSVJETE CRNE GORE, UPI BROJ 1050303-605/20-2743 OD 30.10.2020. GODINE, CRNOGORSKOM EDUKATIVNOM CENTRU, ČIJI SU OSNIVAČI REVIZORSKO DRUŠTVO HLB MONT AUDIT D.O.O. PODGORICA (član HLB International London www.montaudit.me), INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE-IIA MONTENEGRO (član  IIA Global- Florida www.iircg.co.me) I KOMORA PROCJENITELJA CRNE GORE- KPCG (član IVSC London www.komoraprocjenitelja.me) IZDATA JE LICENCA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA ZA OSPOSOBLJAVANJE RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE…